beWELL to platforma marketingowo-sprzedażowa w obszarze zdrowia i urody prowadzona przez Instytut Medycyny Innowacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3. Instytut wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:677-15-49-939. Instytut Medycyny Innowacyjnej prowadzi sprzedaż produktów poprzez sklep internetowy, a także przez dystrybutorów i tworzone w tym celu sieci sprzedaży.