1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Usterki oraz wady urządzeń należy zgłaszać drogą mailową pod adresem kontakt@wellonline.eu wraz z ich opisem, zdjęciem oraz filmem załączonym do przesyłanej wiadomości drogą mailową

3. Każda usterka jest oceniana pod kątem zakresu naprawy – czy wynika z eksploatacji, czy jest to uszkodzenie mechaniczne lub wada urządzenia.

4. Podanie w mailu nieprawdziwych danych przez Klienta niebędącego Konsumentem powoduje utratę uprawnień z rękojmi.

Formularz zgłoszeniowy

    Załącz zdjęcia lub filmy do zgłoszenia


    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.